Oktober 9, 2020

Polnisch

Zapraszamy do udziału!

„Cała władza w ręce rad, żadna dla partii!” Pod tym hasłem marynarze i robotnicy Kronsztadu domagali się w 1921 r., podczas rewolucji rosyjskiej, niezależnych rad robotniczych i żołnierskich oraz zakończenia represji ruchów społecznych w kraju, oraz o stworzenie przyszłości samostanowienia.

Nawiązujemy do tradycji kongresów kronsztadzkich, które odbywaly sie w latach 1971-1981 w Berlinie oraz zapraszamy do nowego kongresu w 2021 roku.

Wiosną 2021 roku powstanie marynarzy w Kronsztadzie będzie obchodzić 100-lecie. Patrzymy na teraźniejszość i widzimy rosnącą presję społeczeństw na całym świecie, w której ruchy społeczne próbują znaleźć swoją drogę. W ostatnich latach widzieliśmy bezprecedensową ilość powstań ruchów społecznych, takich jak Black Lives Matter, Fridays for Future, #MeToo i Ni una Menos. Ruchy te odpowiadają na różne problemy, jednak łączy je jedna wspólna cecha: w większości są samoorganizujące się i zdecentralizowane. Oznacza to że nie podążają za poszczególnymi liderami, są różnorodne i mają różne pomysły. Prawicowe, reakcyjne i autorytarne siły próbują jednak przedstawić siebie tak, jakby miały wszystkie odpowiedzi na problemy społeczne oraz odwracały uwagę poprzez dezinformację, metod i praktyk działania totalitarnych. Możemy temu przeciwdziałać i wspólnie znaleźć i podążać ścieżką do sprawiedliwego i wyzwolonego społeczeństwa.

W tym kontekście zapraszamy w dniach 03.-6. czerwiec na kongres do Berlina, aby zebrać nasze odpowiedzi na pytania tego czasu, aby dalej się rozwijać, tworzyć sieci i wzmacniać libertariańskie podejście do ruchów społecznych.

Kongres skupi się na ekologii, pracy i mieszkalnictwie, w których szczególna uwaga będzie poświęcona antykapitalistycznej, feministycznej i antyrasistowskiej perspektywie. Pozostaniemy jednak również otwarci na pilne wydarzenia polityczne i inne tematy.

Będą prezentacje aby upewnić się że wszyscy są na podobnym poziomie oraz znaleźć taką samą odwagę jaką mieli marynarze i robotnicy z powstania w Kronsztadzie. Zapewniamy różnorodnego programu, w którym nie zabraknie również muzyki, performansów i sztuki.

 

W tym celu nadal poszukujemy osób i grup do udziału w przygotowaniach do Kongresu. Z niecierpliwością czekamy na twój wkład do programu. Możesz przyłączyć się do przygotowań i pomóc w kształtowaniu programu, koordynowaniu kawiarni, przygotowania wegańskich posiłków lub pomocy w koordynacji noclegów dla uczestników.

Chcemy stworzyć przestrzeń do głębokich dyskusji, ale jednocześnie chcemy udostępnić miejsca dla różnorodności potrzeb. Dlatego wkład powinny być w taki sposób, aby uwzględnić uczestnictwo, dostępność i integrację. Chcemy udokumentować dyskusje, wyniki, wkłady, pytania i odpowiedzi Kongresu, aby to miał trwały efekt, a dyskusje toczyły się naprzód, zamiast się powtarzały.

Czekamy na wasze wiadomości! Można je wysłać na adres: kontakt@kronstadtkongress.de

Zespół organizacyjny